Melikgazi Kalesi, Kayseri
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Kayseri ilçelerindeki diğer tarihi camiler  
Kayseri önce Danişmentliler'in, sonrasında ise Anadolu Selçukluları'nın önemli merkezlerinden biri olmuş ve en önemli eseler bu dönemde inşa edilmiştir. Osmanlılar zamanında da önemli bir merkez olmaya devam eden Kayseri tüm Türk hakimiyetindeki dönemlere ait yapıları bünyesinde barındıran ender illerden birisidir.
Kayseri ilçelerindeki diğer tarihi camiler
Daniş Ali Bey Camii (Bünyan)

Kayseri Bünyan ilçesi Büyük Bürüngüz Köyü meydanında bulunan Daniş Ali Bey Camii, değişik zamanlarda yapılan eklerle genişletilmiştir. Dört bölümden oluşan caminin ilk bölümü, doğudaki cephe boyunca uzanan dikdörtgen yazlık mescit kısmı 1580-1582 yılları arasında yapılmıştır. Bunun batısında bulunan türbe ile mescit ise 1587 yılında eklenmiştir.

Caminin kuzey cephesindeki yapım kitabesi Hicri 988 (1580) tarihlidir. Yazlık mescit kısmındaki kitabede caminin banisi olarak, Danişmendli Ali Bey Bin Hasan’dan söz edilmektedir. Caminin güney cephesi iki kademelidir. Caminin kışlık kısmına güney duvarının doğusundaki basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Bu bölüm 9.80X6.70 metre ölçüsünde dikdörtgen bir mekan olup, üzeri takviye kemerli beşik tonozla örtülmüştür. İçerisi batı cephesindeki iki dikdörtgen pencere ile aydınlatılmıştır. Bu pencerelerin alt kısımları merdiven basamağı şeklindedir. Pencerelerin altında tek satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Mihrabın bulunduğu güney duvarı merdiven basamağı şeklinde profilli bir silme ile kuşatılmıştır. Güney duvarının ortasındaki mihrap altı yönlü bir niş şeklindedir. Üzeri yedi sıra mukarnas dizisi ile sonuçlanmaktadır. Bu bölümde de Kuran’dan alınma Ayetler yazılıdır.

Sultan Alaaddin Camii (Bünyan)

Kayseri Bünyan ilçesi Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Mırık mahallesi’nde bulunan Sultan Alaaddin Camii, Sultan Alaaddin ve Alaüddevle isimleri ile de tanınmaktadır. Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi de tahrip olduğundan okunamamıştır. Kapının batısındaki üç satırlı ikinci bir kitabenin ilk satırı okunamamış, ikinci ve üçüncü satırlardan anlaşıldığına göre bu camiyi Mahmut isimli bir kişi 1590 tarihinde onarmıştır. Ayrıca kapının yan sövelerinde bulunan bir başka yazıda da 1784’te bir onarım daha geçirdiği yazılıdır. Cami son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1977 yılında onarılmıştır.

Caminin ibadet mekanı 8.60X6.00 metre ölçüsünde olup, doğu batı yönündeki beş takviye kemerli beşik tonozlarla üzeri örtülmüştür. Güney cephesinin ortasında bulunan mihrap dışarıya doğru hafifçe çıkıntı yapmaktadır. Nişin iç kısmı üç sıra mukarnasla doldurulmuştur. İki yanına da birer niş yerleştirilmiştir. Bezeme yönünden oldukça sadedir.

Kayseri ilçelerindeki diğer tarihi camiler

Aşağı Everek Fatih Camii (Develi)

Kayseri Develi ilçesinde bulunan Aşağı Everek Fatih Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre h.1244 (1828) yılında yapılmış bir Ermeni kilisesidir. Develi’de Ermeni cemaatinin kalmaması üzerine uzun süre kendi haline terk edilmiş, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilerek 1978 yılında camiye çevrilmiştir.

Kesme taştan yapılan caminin dış duvarlarında kırmızı tuğladan şerit halinde hatıllara yer verilmiştir. Böylece yapının kütlevi dış görünümü hafifletilmiştir. İbadet mekanı altı sütun ile bölümlere ayrılmış, bu sütunlar pandantifli merkezi bir kubbeyi taşımaktadır. Merkezi kubbe yanlardan yarımşar kubbelerle desteklenmiştir. Bezeme olarak önemli bir mimari elemana rastlanmamaktadır.

Harman Cami (Talas)

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Harman Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre 1860 yılında Sultan Abdülmecit döneminde onarılmıştır. Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Giriş kapısı üzerinde mor zemin üzerine altın yaldızla beş satırlık talik yazılı kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabenin üzerinde Sultan Abdülmecid’in tuğrası vardır.

Cami kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olup, kesme taştan yapılmıştır. Caminin önündeki üç kubbeli son cemaat yeri Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması sırasında kubbeler kaldırılmış ve beton bir tavanla üzeri örtülmüştür. Son cemaat yeri dört sütunlu yuvarlak kemerlidir. İbadet mekanının üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin yanındaki dörtgen kaide üzerinde yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmakta olup, yakın zamanlarda yenilenmiştir.

Ali Saib Paşa Camii (Talas)

Talas ilçesinin (Aşağı Talas) Kiçiköy Mahallesi'ndeki Ali Saib Paşa Caddesi üzerinde bulunan Ali Saib Paşa Camii, kitabesinde de belirtildiği gibi Talaslı Ali Saib Paşa tarafından 1304 (1886) yılında yaptırılmıştr.

Cami dikdörtgen planlı olup, içerisi dört sütun ve bunları birbirine bağlayan kemerlerle üç sahna ayrılmıştır. Kesme taştan yapılan avlunun üzeri pencereli yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin yanında kare kaide üzerine taştan, tek şerefeli ve güdük bir minaresi bulunmaktadır.

Caminin avlu kapısı üzerinde de yapıldığı dönemin, 19.yüzyılın askeri armalarının yer aldığı üçgen bir alınlık bulunmaktadır.

Han Camii (Talas)

Kayseri Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Han Camisi arazi konumundan ötürü kesme taştan iki katlı olarak yapılmıştır. Mimari yapısından bu caminin önceki dönemde ermeni Kilisesinin üzerine ve onun duvarlarından yararlanılarak yapıldığı sanılmaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerinde hattat Muhsizade es-Seyyid Abdullah’ın yazdığı iki mısralık yedi satırdan oluşan mermer üzerine celi sülüs yazılı kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinden caminin Sultan Abdülhamid zamanında, 1899 yılında yaptırılmıştır.

Caminin içerisine yuvarlak kemerli bir kapı ile girilmektedir. Kare planlı caminin üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeyi taşıyan ana duvarlarının dört köşesinde yuvarlak ağırlık kuleleri bulunmaktadır. Kubbe yuvarlak ve yüksek bir kasnak üzerine oturmuştur. Bu kasnak üzerinde duvara dayalı sütunlarla 12 bölüme ayrılmış ve her bölümün içerisine de yuvarlak kemerli birer pencere yerleştirilmiştir. Ayrıca bu kasnak devrin üslubunda bir kuşakla dekore edilmiştir. Kuşağın içerisinde çiçek motifleri bulunmaktadır. Caminin yanında kare kaideli yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi vardır.

Kayseri ilçelerindeki diğer tarihi camiler

Yeni Cami (Talas)

Kayseri Talas ilçesinin Tablakaya Mahallesi’nde 1886 yılında yapılmış olan Rum Kilisesi, Rumların şehri terk etmesinden sonra camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Rum kilisesinin mermer üzerine yazılı, yaprak motifleri ile süslü olan kitabesi ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Kitabesine göre kilise, Sultan Abdülhamid zamanında onun izni ile Metropolit İonnis zamanında yapılmıştır.

Cami kesme taştan yapılmış ve üzeri sıvanmıştır. İbadet mekanının üzerini yüksek kasnaklı merkezi bir kubbe örtmektedir. Giriş kısmı sütunların taşıdığı büyük bir üçgen alınlıkla belirtilmiştir.

Kayseri'nin diğer camileri ile ilgili olarak kayseriden.biz web sitesindeki sayfalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

:: ULU CAMİ (KAYSERİ) :: DEVELİ ULU CAMİİ :: GÜLÜK CAMİİ :: HACI KILIÇ CAMİİ :: HUNAT HATUN CAMİİ :: HAN CAMİİ (KAYSERİ) :: KURŞUNLU CAMİİ :: LALA PAŞA CAMİİ :: KALE (FATİH) CAMİİ :: BÜNYAN ULU CAMİİ :: MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA CAMİİ (İNCESU) :: KAYSERİ MERKEZİNDEKİ DİĞER CAMİLER

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Daniş Ali Bey Camii'nin duvar süslemeleri, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Daniş Ali Bey Camii, Büyük Bürüngüz Köyü (Bünyan/Kayseri)  
  Aşağı Everek Fatih Camii (Develi/Kayseri)  
  Aşağı Everek Fatih Camii (Develi/Kayseri)  
  Aşağı Everek Fatih Camii (Develi/Kayseri)  
  Aşağı Everek Fatih Camii (Develi/Kayseri)  
  Harman Camii'nden detaylar (Talas/Kayseri)  
  Harman Camii'nin son cemaat yeri (Talas/Kayseri)  
  Harman Cami (Talas/Kayseri)  
  Harman Camii'nin kitabesi (Talas/Kayseri)  
  Harman Cami'nin avlusundaki çeşme (Talas/Kayseri)  
  Han Camii (Talas/Kayseri)  
  Han Camii (Talas/Kayseri)  
  Han Camii (Talas/Kayseri)  
  Han Camii (Talas/Kayseri)  
  Yeni Cami (Talas/Kayseri)  
  Yeni Cami (Talas/Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<