El dokuması kilim (Güpgüpoğlu Konağı)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Gülük Medresesi ve Gülük Camii  
Kendi adıyla anılan mahallede dar sokaklar arasından geçilerek ulaşılan Gülük(Kölük) Camii ve Medresesi, etrafındaki binalar zamanla yıkılldığı için büyük bir alanın ortasında tek başına kalmıştır. Cami, medrese ve hamamdan meydana gelen bir yapılar bütünü (külliye)olarak inşa edilmişse de, hamam ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Gülük Camii ve Medresesi'nin restorasyonu ise halen devam etmektedir.
Gülük Medresesi ve Gülük Camii
Danişmentliler döneminde yaptırılan cami ve medreseden oluşan Gülük Külliyesi, Kayseri’de kendi adını taşıyan mahallede yer alır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1211 yılında Sultan Mehmet Melik Gazi’nin yeğeni olan Yağıbasan Mahmut kızı Atsız Elti Hatun tarafından onartıldığı kitabesinde yazmaktadır. Eserin inşası 12. yüzyıl ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır.

1334 tarihinde meydana gelen deprem sonucu hasar gören cami ve medrese bir kez daha onarım görmüştür. 1335 yılında Alemuddin oğlu Külek tarafından onartılmıştır ve cami bundan sonra onun adıyla anılmaya başlamıştır. Külek ismi günümüze Gülük olarak ulaşmıştır. (Asıl adı "Gülük" değil, "Kölük" olup, "cesur" anlamına gelen eski bir Türk adıdır.)

1335 yılında cami için düzenlenen vakfiyede birçok arazi camiye vakfedilmiştir. Ancak bu vakıfnamede cami ile beraber inşa edilen medreseden bahsedilmemiştir. Bunun muhtemel sebebi, deprem ile yıkılmış olan medresenin onartılmayarak bir bölümü ile cami harimi içine dahil edilmiş olabileceğidir. Bu durumda medrese 1335 yılından sonra bir daha kullanılmamıştır. Ancak 1970’li yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında cami içinde sondaj çalışmaları ve araştırmalar yapılarak toprak altında kalan bölümler ortaya çıkartılmıştır. Bu şekilde medresenin varlığı anlaşılabilmiştir.

Medrese bölümü, cami ve medreseyi meydana getiren yekpare binanın batı tarafında iki katlı olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede yer alan orijinal kapıdan medreseye girilmektedir. Kapıdan ise üstü çapraz tonoz ile örtülü dikdörtgen bir hole girilmektedir. Bu holün doğusunda üstü çapraz tonoz ile bir oda yer almaktadır. Holün batısında, kuzey duvarına bitişik üst kata çıkış merdiveni yer almaktadır.

Bu holün güneyinde, medrese avlusuna açılan çift merkezli bir kemer yer almaktadır. Medrese avlusu; güneyinde eyvan, doğu, batı ve kuzey yönlerinde ise ayak ve kemerlerle sınırlandırılmıştır. Avlunun üstü çift merkezli beşik tonoz ile örtülmüş olup, tonozun ortasında dikdörtgen bir ışıklık bulunmaktadır.

Gülük Medresesi ve Gülük Camii

Avlunun güneyinde yer alan eyvanın güney duvarında bulunan iki pencereden üstte yer alan şevli pencere sonradan eklenmiş olup, üstü kemerli ve sağır niş şeklindeki tepe pencereli alt pencere ise orijinaldir.

Avlunun kuzey ve batı yönlerinde yer alan kemerler iki katlı olarak inşa edilmişlerdir. Bunlardan batı yönde bulunan alt kemerlerden ana eyvana bitişik olan ilk kemer küçük bir eyvan şeklinde, diğer ikisi ise kemer olarak yapılmıştır. Bu kemerlerin arkasında dar uzun bir koridor vardır. Revak şeklindeki bu koridora kapıları açılan altı oda vardır. Bu odalardan güney kısmında yer alan iki tanesi küçük eyvana, diğer dört oda ise koridora açılmaktadır. Küçük eyvana açılan ve güneybatı köşede yer alan oda diğer bütün odalardan büyük olup iki katı içine alacak şekilde yüksek yapılmıştı.

Medrese kapısının girişe göre sağ tarafında kalan merdivenlerden üst kata çıkılmaktadır. Merdiven çıkışının doğusunda bir hol ile güneyinde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 1,52 metre genişliğinde, 12,60 metre uzunluğunda uzun bir koridor yer almaktadır.

Koridorun batı yönünde beş hücre yer almaktadır. Bunlardan merdiven çıkışındaki ilk hücrenin cephesi sonradan değiştirilmiş olup derinliği 3,15 metre, genişliği ise 3,26 metredir. Diğer dört hücre ise ufak farklılıklarla birbirinin aynıdır. Bunların derinlikleri 3,40 ile 3,62 metre, genişlikleri ise 2,10 ile 2,18 metre arasında değişmektedir. Bu hücrelerdeki kapı arkasına rastlayan ocakların sonradan yapılmıştır. Her hücrenin sokağa açılan bir penceresi vardır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Gülük Camii ve Medresesi (Kayseri)  
  Gülük Camii ve Medresesi (Kayseri)  
  Gülük Camii ve Medresesi (Kayseri)  
  Gülük Camii ve Medresesi (Kayseri)  
  Gülük Camii ve Medresesi'nin kitabesi (Kayseri)  
  Eyvana doğru içten görünüş (Fotoğraf: Külük Camii ve Medresesi-Erol Yurdakul)  
  Medrese alt kat revak ve tonozu (Fotoğraf: Külük Camii ve Medresesi-Erol Yurdakul)  
  Giriş kapısından Gülük Camii iç mekanı (Fotoğraf: Külük Camii ve Medresesi-Erol Yurdakul)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<