Fraktin Kaya Yazıtları (Develi/Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Madencilik  
Kayseri ili yeraltı zenginlikleri bakımından önemli sayılabilecek potansiyele sahiptir. Jeolojik yapı itibarıyle, çeşitli türden maden rezervleri bulunmaktadır. Kayseri'deki başlıca maden rezervleri; bakır, kurşun-çinko, demir, krom, linyit, manganez, alüminyum, asbest, diyatomit, fosfat, kaolen, pomza, mermer ve turbadır.
Madencilik
Kayseri ili, madenler açısından oldukça zengin bir ildir. Ancak il topraklarında yer alan madenlerin pek azı değerlendirilmektediri.

İlde işletilen madenlerin en önemlilerinden biri çinkodur. 800 bin ton toplam, 197 bin ton görünür rezervli çinko, Yahyalı ve Bünyan ilçelerindedir ve Çinkur fabrikasında işlenmektedir. 3 milyon ton toplam, 370 bin ton görünür rezervli kurşun-çinko karışımı damarlar ise Yahyalı ve Develi ilçeleri yakınlarında yer almaktadır.

Madencilik

Kayseri ilinde işletilen bir başka maden demirdir. Demir yatakları, Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Bünyan ve Sarız çevresindedir. 10,7 milyon ton toplam, 1,8 milyon ton görünür rezerv gösteren demir madeni, biri Develi, ikisi Yeşilhisar ilçelerinde olmak üzere üç işletme tarafından üretilmektedir.

krom varlığı ise Pınarbaşı İlçesinde toplanmıştır. Kayseri ilinde üretilen madenlerden olan kromun 56 bin ton görünür, 1 milyon ton muhtemel ve 374 bin ton mümkün rezervi vardır.

Bünyan, Pınarbaşı, Develi, Felâhiye ve Yeşilhisar dolaylarında bulunan linyit, 4 milyon ton toplam rezervlidir. Erkilet’teki linyit ocaklarından ancak yöresel gereksinimleri karşılayabilecek miktarda üretim yapılmaktadır.

Manganez ise Develi ve Pınarbaşı yakınlarında bulunmaktadır. 1200 ton toplam rezervli bu yataklarda zaman zaman üretim yapılmıştır.

İlde geniş kesimlerin Erciyes Dağı'nın etkisi ile volkanik malzeme ile örtülü olması sebebiyle, pomza yatakları geniş bir alana yayılmıştır. Pomzanın büyük rezervlere sahip olduğu yerler; Talas, Tomarza, Develi, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinin muhtelif kesimleridir ve buralara işletilmektdir.

İlde, sayılan bu madenlerin dışında Sarız’da 450 bin ton toplam rezervli alüminyum ve asfalt, Bünyan ve Pınarbaşı’nda asbest, il merkezinde 179,3 milyon metreküp toplam rezervli diyatomit, Bünyan’da alçıtaşı (jips) ve Erkilet’te traş yatakları vardır

Tablo: Kayseri’de bulunan maden rezervleri

Maden Cinsi

Mevki

Alüminyum

Sarız

Kurşun-Çinko

Yahyalı

Çinko

Yahyalı (Celal Dağı)

Demir

Yahyalı

Alçıtaşı

Akkışla

Çimento hammaddesi

Bünyan

Kaolen

Felahiye (Badanalık Mevkii)

Pomza

Develi, Talas, Tomarza

Tuğla-Kiremit hammaddesi

Develi

Linyit

Pınarbaşı, Sarıoğlan, Yeşilhisar

Diyatomit

Kocasinan (Hırka köy)

Krom

Pınarbaşı

Madencilik

Felahiye ilçesi Badananalık yatağında seramik sanayiinde kullanılan Kaolen; ilin geniş bir alanında ise pomza madeni bulunmaktadır. Erciyes Dağı'nın etkisiyle volkanik malzemeyle örtülü olan ilin Talaş, Tomarza, Develi İlçeleri ile Melikgazİ ve Kocasinan ilçelerinin bir bölümünde bulunan pomza, ilin maden kaynakları içersinde önemli bir yer tutar.

Ayrıca Sarız ilçesinde alüminyum; Bünyan, Pınarbaşı ilçelerinde asbest; Kocasinan ilçesi Hırka köyünde diyatomit; Yahyalı ilçesinde fosfat; Bünyan ilçesinde de alçı taşı maden yatakları bulunmaktadır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<