Tavan süslemesi (Kayseri Etnoğrafya Müzesi)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Kayseri`de tarla ürünleri üretimi  
Kayseri ili tarım arazilerinin yarısından fazlasında yağış azlığı ve sulama imkanı olmaması sebebiyle hububat üretimi gerçekleştirilmektedir. Sulama imkanlarını bulunduğu bölgelerde ise başıca üretilen ürünler patates ve şeker pancarıdır. Kayseri'nin belli yörelerinde nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünleri de yetiştirilmektedir.
Kayseri`de tarla ürünleri üretimi

Hububat üretimi
 
Kayseri ili ve çevresinde yağış azlığı nedeniyle kuru tarım sistemi genele hakimdir.  Bitkisel üretim  tahıllar üzerinde yoğunlaşmış  olup, tahıl yetiştirmede  nadas+tahıl sistemi uygulanmaktadır. Kayseri’de toplam 670.584 hektar kullanılan tarım arazisinin yarısında hububat tarımı gerçekleştirmektedir.
 
Buğday, arpa ve çavdar başlıca üretimi yapılan ürünler olup, son yıllarda, çavdar üretimi önemli ölçüde azalmış, çavdar ekim alanları, buğday ve arpa ekim alanlarına dönüşmeye başlamıştır. İlde hububat genelde nadasa ekilmektedir. Modern tarım tekniklerinin uygulanması, gübreleme, zirai mücadele ve kaliteli tohumluk kullanımı sonucu ilde hububat üretimi artmıştır. Daha önceleri, dekardan kıraç arazilerde 100-140 kg buğday alınırken bu miktar bugün ortalama 200-220 kg sulu arazilerde ise 350-450 kg’a çıkmıştır.
 
Arpa  üretiminde, kuru arazilerde 250 kg suluda 350 kg ürün alınmaktadır. Üretilen hububat, TMO ve tüccarlar tarafından satın alınmaktadır. Pazarlama sorunu yoktur. İlin hububat üretimi, il ihtiyacını karşılamakta, hatta bir miktar ürün de il dışına ihraç edilmektedir.

Tablo: Kayseri ili hububat ekili alanlar ve rekolte

 Ürün

Ekili Alan (Ha)

Üretim (ton)

Buğday

245.778

548.099

Arpa

91.650

245.948

Çavdar

16.690

34.519

Yulaf

775

1.165

Kayseri`de tarla ürünleri üretimi

Endüstri Bitkileri

Türkiye genelinde endüstri bitkilerinin tarla bitkileri içerisindeki payı ekilen alan olarak %7,6’dır. Kayseri ili genelinde tarla bitkileri ekiliş alanı içerisinde endüstri bitkilerinin  payı  ise % 2,21’dir. İlçeler  bazında karşılaştırma yapıldığında  endüstri bitkilerinden şeker pancarı ekiminin  Kayseri merkezi ve etrafındaki ilçelerde olduğu görülür.

Endüstri bitkilerinin başında şeker pancarı gelmektedir. Şeker pancarından dekara ortalama 4-5 ton ürün alınmaktadır. Sulu arazilere ekilen şeker pancarı, kuru fasulye, ayçiçeği ve buğdayla dönüşümlü olarak ekilmektedir.

Şeker fabrikaları tarafından ektirilen ve satın alınan şeker pancarı, çiftçilere modern tarım tekniklerini götürmek için de faydalı olmuştur. Develi Ovasının şeker pancarı, Bor Şeker Fabrikası tarafından alınıp işlenmektedir. Yeşilhisar ilçesi Kayseri üretiminin %65’ini gerçekleştirmektedir.
 
Patates üretimi daha çok  Pınarbaşı, Tomarza, Kocasinan, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılmaktadır.
 
Kayseri’de ayçiçeği üretim miktarı diğer ürünlere göre oldukça düşüktür. Bunun nedenleri, çiftçilerin ayçiçeği üretim tekniklerini henüz tam anlamıyla öğrenmemiş olması ve yağlık ayçiçeği üretiminin yapılmamasıdır. İlde üretilen az miktarda ayçiçeği ise çerezlik ayçiçeği olarak Türkiye çapında isim yapmıştır.

Tablo: Kayseri ili endüstri bitkileri ekili alanlar ve rekolte

 Ürün

Ekili Alan (Ha)

Üretim (ton)

 Ayçiçeği

2.190

5.273

 Şekerpancarı

14.835

651.630

 Patates

2.458

78.876

Bakliyat Üretimi

Türkiye genelinde tarla bitkileri içerisinde baklagil tarımının payı %10,6 iken bu oran kayseri genelinde % 1,5 civarında seyretmektedir. Üretim, gerçekleştirilen başlıca baklagiller nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimektir.

İlde nohut ve yeşil mercimek nadas alanlarına ekilmekte, böylece adı geçen alanların daraltılması ve çiftçilere mevcut işletmelerinden daha fazla gelir sağlaması bakımından faydalı olmaktadır.

Kuru fasulye ekimi, sulanan alanlarda yapılmaktadır. Develi ilçesinin Erciyes Dağı eteklerinde ise, toprak yapısı ve toprağın su tutma kabiliyetinin iyi olması sebebiyle kıraç alanda da üretim gerçekleşmektedir. Bakliyat ürünleri, TMO ve tüccar tarafından satın alınmaktadır.

Tablo: Kayseri ili endüstri bitkileri ekili alanlar ve rekolte

 Ürün

Ekili Alan (Ha)

Üretim (ton)

Nohut 

6.825

7.396

Fasulye

2.864

4.326

Y.Mercimek

545

568

 

Kayseri`de tarla ürünleri üretimi

Yem Bitkileri Üretimi İlde yem bitkilerinden en çok yonca yetiştirilmektedir. Yetiştirilen yonca, "Kayseri Yoncası" adıyla ün yapmıştır. Yonca üretimi için tesis edilen alanda en az 7 yıl süreyle ürün alınabilmektedir. Yoncalık tesisleri, bir yandan üretilen ürün ile hayvanlara iyi bir protein kaynağı olmakta, diğer yandan da toprak azotla zenginleştirilerek verimli hale getirilmektedir.

İlde yonca kuru ot olarak tüketilmektedir. Yonca tarlası yılda 4 kez biçilmekte, dekardan ortalama 900-1200 kg. kuru ot alınmaktadır. Yonca tarımı sulanan arazilerde yapılmaktadır. Kıraç alanda ise, az miktarda fiğ ve korunga üretilmektedir.

Tablo: Kayseri ili yem bitkileri üretimi

 Ürün

Ekili Alan (Ha)

Üretim (ton)

 Yonca

5.140

50.000

 Korunga

1.745

5.043

 Fiğ

546

1.647

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  incesu'da tarlalar  
  Pancar hasatı (İncesu/Kayseri)  
  Pancar hasatı (İncesu/Kayseri)  
   
  Pancar hasatı (İncesu/Kayseri)  
  Pancar hasatı (İncesu/Kayseri)  
  Pancar hasatı (İncesu/Kayseri)  
   
  Kurumaya bırakılan kabak çekirdekleri (incesu/Kayseri)  
   
  patates hasatı (incesu/Kayseri)  
  Köseler köyü'nde Patates hasatı (Develi/Kayseri)  
  Kurumaya bırakılan kabak çekirdekleri (incesu/Kayseri)  
  Köseler köyü'nde Patates hasatı (Develi/Kayseri)  
   
  patates hasatı (incesu/Kayseri)  
   
  Köseler köyü'nde Patates hasatı (Develi/Kayseri)  
   
  Köseler köyü'nde Patates hasatı (Develi/Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<