Hacı Kılıç Camii (Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Fraktin Kaya Yazıtları  
Hitit Krallığı'nın egemenlik ve gücünü simgeleyen Fraktin Kaya Yazıtları'nda tanrıların kutsanması ve Büyük Kral'ın tanrılara minnettarlığı görsel olarak ifade edilmiştir.
Fraktin Kaya Yazıtları

Çoğunlukla büyük kralların betimlemeleriyle donanmış kaya kabartmaları, Hitit İmparatorluk Çağı'nda, ülkenin doğal yol geçitleri ve su kenarlarındaki sarp kayaların yapay olarak düzeltilmiş yüzeylerinde, rölyef çalışılarak işlenmişlerdir. Hitit krallarının toprak ve kültür bakımından zengin güney ülkelerine ulaşmak için askeri yolculuklarında kullandıkları yolları da, bu anıtları izleyerek saptamak olasıdır. Buna örnek olarak, Fraktin, aşçı, İmamkulu-Şimşekkayası, Hanyeri-Gezbel, Hemite, Sirkeli-Ceyhan kaya kabartmalarını ve bunları izleyen güzergâhı sayabiliriz. Kuşkusuz adı geçen kabartmaları özündeki amaç, tanrıların kutsanması ve Büyük Kralın tanrılara minnettarlığının görsel olarak dile getirilmesidir.

Ayrıca, bu anıtların merkezi Hitit Krallığının egemenlik ve gücünü simgeleyen, birer anıt olarak algılanmaları da düşünülebilir. Bu hiyeroglif yazıtlı kaya anıtlarının yayılış alanı, Luvice konuşan veya anlayan insanların yaşadıkları coğrafî mekan hakkında fikir verir ki bu da kuzeybatıdan güneydoğuya, Fraktin, Taşçı, Hanyeri, Hemite, Sirkeli civarını kaplar.

Fraktin Kaya Yazıtları

Fraktin Kaya Yazıtları

Bu kabartmanın M.Ö. XIV. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

İlk kez 1880 yılında Sayce tarafından bulunmuştur ve Ramsay ile Hogarth'ın 1893'daki raporlarından sonra ilgi odağı olmuştur. Sert bir kaya yüzeyine bir friz gibi işlenmiştir. Frizin uzunluğu 3,25 m yüksekliği ise, 1.30 m'dir. Burada ana konu, bir tanrı ve tanrıçanın önünde libasyon yapan (Tanrıya içki sunan) kral ve kraliçe, yani III.Hattusili (M.Ö. 1275-1250) ve Kraliçe Puduhepa'dır.

Burada işlenen konu dinsel ve kralsal olup, hükümdar çifti libasyon yaparak, tanrıları kutsarken gösterilmiştir. Dikkati çeken nokta, kaya anıtının sağ tarafının taslak görünümde olması, figürlerde detayların işlenmemiş olmasıdır. Kraliçe betiminin arkasındaki yazıt, Kraliçe Puduhepa'nın kökenini vermektedir. Bu işaretler Güterbock tarafından "Kazuwanna memleketinin kızı, tanrı tarafından sevilen" şeklinde okunmuştur. Buradaki memleket adı Puduhepa'nın doğduğu Kizzuwatna'yı ifade eder. Kraliçenin libasyon yaptığı, karşısındaki oturan figür tanrıça Hepat'tır. Tanrı ve kralın kıyafetleri birbirine benzer. Tanrı, kısa giysili, ucu sivri konik külahlı, sivri uçlu ayakkabıları ile tipik bir Hitit tanrısı ikonografisini yansıtır. Sol elinde bir üçgen=sağlık/iyilik işareti, sağ elinde omuzladığı ucu kıvrık lituus ile gösterilmiştir. Bu tür tanrılar genelde Fırtına-Hava Tanrısı olarak algılanır. Görsel açıdan Dlama/Kal-Koruyucu Tanrıya benzer. Tanrı ile kralın önünde bir sunak yer alır ki bu altarlar özgün Hitit sunakların bir örneğidir ve bütün M.Ö. 2000 yıl boyunca kullanılmıştır.

Sol taraftaki sahnede tanrının karşısındaki kral betiminde de tek boynuzlu, sivri uçlu konik külah dikkat çeker. Burada adı belirgin olan III. Hattusili'nin bir tanrı gibi gösterilmiş olması, bu kabartmanın kralın ölümünden sonra yapılmış olduğunu akla getirir ve Hitit kaya anıtları arasında, bu tek örnekte, kraliçe bütün görsel ve yazınsal nitelikleriyle Büyük Kralı, yani ölmüş tanrı katına ulaşmış III.Hattusili'yi aşmakta, Hatti Ülkesi'ndeki egemen ve güçlü pozisyonunu halkına vurgulamaktadır. Anıt, Puduhepa'nın sağlığında oğlu Büyük Kral IV.Tudhaliya ile bir arada krallığı yönettiği yıllarda yapılmış olmalıdır. Anıt Kraliçe'nin ölüm anıtıdır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
  Fraktin Yazıtları (Develi/Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<